Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Udruženje građana za pomoć obolelim od Dravet sindroma Srbija

ANTIKOVULZIVNI LEKOVI KOJI SE KORISTE U TERAPIJI DRAVET SINDROMA

Antikonvulzivni lekovi koji su dali izvesne rezultate u kontroli napada u Dravet sindromu su benzidijazepani, topiramat, i natrijum valproat. Stiripentol (Diacomit) se uspesno upotrebljava u kombinaciji sa natrijum valproatom i klobazamom.

Dravet sindrom-lekovi u svakodnevnoj upotrebi:

Klobazam (Onfi, Frisium, Urbanyl)

Klonazepam (Klonopin, Rivotril)

Levetiracetam (Keppra)

Stiripentol (Diacomit)

Topiramat (Topamax)

Natrijum valproat (Depakote, Depakine, Epilim, Epival,Eftil)

Bromidi

    Među ostale terapije i tretmane spadaju ugrađivanje VNS-a (stimulacija vagusnog živca),intravenozno davanje imunoglobulina,ketogena dijeta i u poslednje vreme sve veća upotreba kanabidiola (CBD) i ostalih kanabinoida.Nedavno je odobren od strane Evropske komisije i prvi lek na bazi kanabidiola za lečenje Dravet sindroma -Epydiolex.Očekuje se u najskorije vreme odobravanje leka Fenfluramin.U toku je i preko 10 istraživanja genetskih terapija.

    Među ostale terapije i tretmane spadaju ugrađivanje VNS-a (stimulacija vagusnog živca),intravenozno davanje imunoglobulina,ketogena dijeta i u poslednje vreme sve veća upotreba kanabidiola (CBD) i ostalih kanabinoida.Nedavno je odobren od strane Evropske komisije i prvi lek na bazi kanabidiola za lečenje Dravet sindroma -Epydiolex.Očekuje se u najskorije vreme odobravanje leka Fenfluramin.U toku je i preko 10 istraživanja genetskih terapija.

KETOGENA DIJETA

   Istraživanja su ukazala da hrana bogata mastima, sa smanjenim saržajem ugljenih hidrata i belančevina dovodi do ketoze,

odnosno nastanka ketonskih tela. Uobičajeni izvor energije za čoveka su ugljeni hidrati (šećer, hleb, testo, itd.), dok kod ketogene dijete primarni izvor energije postaju masti, što dovodi do smanjenja nivoa glukoze, te se masti razgrađuju kao alternativni izvor energije. U toku gladovanja, razlažu se masti iz sopstvenog masnog tkiva, a u toku ketogene dijete se razlažu unete masti. Tek je 1967. godine objašnjen metabolički značaj ketonskih tela i njihov potencijal da služe kao izvor energije za ćelije mozga. Međutim, sama ketoza ne može u potpunosti da objasni antikonvulzivni efekat ketogene dijete, s obzirom da se ketoza javlja već u prvih nekoliko dana nakon uvođenja dijete, a da se antikonvulzivni efekat javlja tek nakon 1-2 nedelje. 

  U početku je ketogena dijeta primenjivana kod svih bolesnika sa epilepsijom, mada se najuspešnijom pokazala kod dece. Na žalost, ne može se predvideti kod kojih će bolesnika ona imati efekta,a kod kojih ne. Pri uvođenju ove dijete potrebno je da se bude pod nadzorom dijetetičara sa iskustvom.Krvne analize su obavezne na pocetku dijete i kasnije na svakih par meseci.Pošto su ove dijete vrlo restriktivne nutricioni nedostatak se mora nadomestiti odgovarajućim suplimentima.Najčečće se pozitivan efekat dijete može videti za oko 3 meseca od početka primene.Ukoliko se pokaže efikasnom,neuropedijatar može da razmotri smanjivanje doza određenih lekova,uz konstante kontrole.Preporuka je da se ketogena dijeta sprovodi do 2 godine,nakon čega se postepeno može vratiti na regularnu ishranu.Efekti dijete mogu da ostanu i nakon ukidanja specijalnog režima ishrane.  

MODIFIKOVANA ATKINSOVA DIJETA

Modifikovana Atkinsonova dijeta pripada grupi ketogenih dijeta,ali s obzirom na manju rigoroznost u ishrani ne zahteva hospitalizaciju za uvođenje.

LEKOVI U HITNOJ INTERVENCIJI VAN BOLNIČKIH USLOVA

Diazepam rektalno

Midazolam oralno

Može da se ponovi odnosno da se da 2 puta u roku od 24h

Lekar mora da prepiše odgovarajuću dozu.

PROTOKOL HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Veoma je važno u saradnji sa neuropedijatrom napraviti protokol hitne medicinske pomoći,uključujući brzo davanje benzodiazepana ili lorazepama za svaki napad duži od 5 minuta.Bilo bi dobro kada bi svako dete imalo svoj primerak protokola hitne medicinske pomoći i u slučaju potrebe važno je imati ovaj primerak uz dete.Protokol treba da sadrži uputstva za zaustavljanje napada,kada treba da se zove hitna pomoć,kontakt informacije o roditeljima i neuropedijatru koji leči dete.

IZBEGAVANjE KONTRAINDIKOVANIH LEKOVA !

Vrlo je važno izbegavati antikonvulzivne lekove koji su kontraindikovani u tretmanu Dravet sindroma.

Antikonvulzivni lekovi koji mogu dovesti do pogoršanja stanja i povećanja broja napada:

○ karbamazepin (Tegretol,Calepsin,Cargagen,Barbatol,Epitol Finlepsin,Sirtal,Stazepine)

○Fosphenytoin (Cerebix,Prodilantin)

○Lamotrigin (Lamictal)

○Oxcarbazepin (Trileptal)

○Phenytoin (Dilantin,Epanutin)

○ Vigabatrin (Sabril,Sabrilon,Sabrilex)

Phenytoin može biti korišćen u zaustavljanju epilepticnih statusa,ali generalno nije efikasan u svakodnevnoj upotrebi u Dravet sindromu.

DOSTUPNI UREDjAJI ZA OTKRIVANjE NAPADA

Emfit Alarm      www.emfitcorp.com

Smart Watch    www.smart-monitor.com

Pulsni oksimetar

SAMI monitor    www.samialert.com